Chile
Inicio
Mapuche
Tuwün
Informacionproyecto

Kimelzugun tufachi rakizuamniegechi kuzaw mew

Chi Norzugu korpu 30 wirin chillka epu rume kewün mew wigkazugun-mapuzugun txapumtxokiñgen küme txükigen Chili Mapu mew. Tüfachi korpu 74.154 nhemül wigkazugun mew niey ka 69.496 nhemül mapuzugun mew niey. Fey Norzugu pigekey –mapuzugun mew, famgechi rulpazugugekey ‘derecho’, ‘ley’, reglamento’– müchayke konümgel tüfachi nhemül txokiñlelu wirin chillka mew.

Tüfachi korpu wefi Fondecyt Postdoctorado Nº 3200223 rakizuamniegechi küzaw mew, mütxümgen 2020 txipantü mew, “Terminología neológica mapuche del ámbito jurídico: evaluación de su potencial de implantación” pigekey. Yeniel chi inanpünonfe Belén Villena, Sabela Fernández-Silva ñi rükületew, chi Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso mew. Tüfachi küzaw inapünonkey mapuzugun küme txükigen Chili Mapu mew –ñi igkañpefiel Wünenche Norzugu Nº 19.253 mew ka we Código Procesal Penal mew (Norzugu Nº 19.696, 2000), faliken kom Chili Mapu mew, 2005 kütu–. Tüfachi epu chillka wepümfi chi ragiñelwe che –rulpazugufe wigkazugun-mapuzugun ka mapuzugun-wigkazugun rükülkey Defensoría Penal ka Ministerio Público ñi küzaw mew–. Ka fey wepümfi küme txükigen Chili Mapu mew ñi fentxen wirin chillka rulpagelu mapuzugun mew.

Küzawafiel tüfachi zugu, chi pu rulpazugufe mülefuy ñi wepümael ta we alhükonkülechi kimün nhemül küme txükigen Chili Mapu mew mapuzugun mew. Welu tüfachi kuzaw aflay faw. Zew wepümüm chi we alhükonkülechi kimün nhemül, müley ñi püzümael alhükonkülechi kimün nhemül ñi nhemülkawe mew, txapumeluzuguwe mew kam kake zugu mew. Fey wüla müley ñi zewmayael itxofill femün tüfachi nhemül rüf püneyael kom pu che mew (impülantasion ñi küzaw).

Tüfachi chew mülen mew, tüfachi küzaw zuamniey ñi entutakual chuchi impülatasionfaktor pepikelluafuy chi we alhükonkülechi kimün nhemül küme txükigen mew ñi püneaetew chi mapuzugukelu. Impülatasionfaktor kimün fütxa zuamfali zewmayael weke nhemül küme llowfalgeafiel ka pünegeafiel chi zugukelu mew, few mew tüfachi küzaw zuamniey ñi llowzuguafiel tüfachi ramtun: ¿chuchi faktor pepikelluafuy chi we alhükonkülechi kimün nhemül küme txükigen Chile Mapu mew ñi püneaetew chi mapuzugukelu? Zewmayafiel, küla faktor inazuamgey: inapüleyel chi az chiwe alhükonkülechi kimün nhemül mew kom mapuzugun nhemül egu, ñi lif pin zugu ka ñi inapüleyel wigkazugun ñi alhükonkülechi kimün nhemül chew ñi tuwgen.

Zituael ta tüfa, txapumgey chi Norzugu korpu entuael we alhükonkülechi kimün nhemül mapuzugun mew. Tüfachi we alhükonkülechi kimün nhemül pegelgey Alhükonkülechi kimün nhemül ñi pichi nhemülkawe txoy mew. Tüfa inazuamgey küla faktor zew pigefiel. Fey mew, kuzawtugey kiñe txapumramtun wirin chillka nielu kiñeke alhükonkülechi kimün nhemül entugelu tüfachi korpu mew ka kakewmenielu we alhükonkülechi kimün nhemül ñi inapüleyel kom mapuzugun nhemül mew, ñi lif pin zugu ka ñi inapüleyel wigkazugun ñi alhükonkülechi kimün nhemül mew. Tüfa mew ta küpamezientugey tüfachi nhemül ñi implantasion potensial, maypin ka maypinon 30 mapuzugukelu femfemtufiel tüfachi zugu (kom tüfa rüf pünekelu kam püneal kam küme txükigen Chili Mapu mew ñi kuzawfe). Tüfachi chumlewen mew, pepipigey kiñeke faktor kelluafuy we alhükonkülechi kimün nhemül küme txükigen Chili Mapu mew mapuzugun mew ñi implantasion. Kiñeke tüfachi chumlewen pegelgey Alhükonkülechi kimün nhemül entulün txoy mew.